Ο αιτηθείς Φώτος Βασίλειος του Νικολάου υπέβαλε αίτηση στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής με αριθμό πρωτοκόλλου 24035, κατατεθείσα την 25η/10/2016, για τη χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης.

Για την έκδοση της ως άνω άδειας κατατέθηκαν τα παρακάτω στοιχεία:

1. Διεύθυνση: Αναπαύσεως 12, Μαρούσι Αττικής.

2. Αποδέκτης εγγράφων: Φώτος Βασίλειος, Αναπαύσεως 12, Τ.Κ. 151 26, Μαρούσι, ΑΦΜ: 033131772.

Όποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να υποβάλει ένσταση εντός 10 ημερών ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής.