Ο αιτηθείς κ. Καραγιάννης Δημήτριος του Θεοδώρου υπέβαλε αίτηση στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής με αριθμό πρωτοκόλλου 21088, κατατεθείσα την 10η/11/2017, για τη χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης.

Για την έκδοση της ως άνω άδειας κατατέθηκαν τα παρακάτω στοιχεία:

1. Διεύθυνση: Μαιάνδρου 4, Ν. Ιωνία.

2. Αποδέκτης εγγράφων: κος Καραγιάννης Δημήτριος, Μαιάνδρου 4, Νέα Ιωνία, Τ.Κ. 14 233, ΑΦΜ 05751755.

Όποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να υποβάλει ένσταση εντός 10 ημερών ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής.