Με την αρ.πρωτ.2618/24-06-2021 αίτησή της η κα. ΣΑΚΟΒΑ ΚΡΙΣΤΙΝΑ με έδρα επί της οδού Ομήρου 4, στον Δήμο Μοσχάτου- Ταύρου, Δ.Κ, Ταύρου και ΑΦΜ: 141637485, αιτήθηκε προς την Δ/νση Ανάπτυξης, Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, την χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης.

Εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής.