Με την υπ’ αρ. πρωτ.12556/5-11-2018 αίτηση, η εταιρεία «Α.Λ. PETROL ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΟΣ Ε.Π.Ε.», επί της οδού Ταύρου 3 στον δήμο Ταύρου – Μοσχάτου, Δ.Κ. Ταύρου και ΑΦΜ: 095290985, αιτήθηκε από το Τμήμα Χορηγήσεως Αδειών της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών τη χορήγηση αδείας (ανανέωση) πωλητή πετρελαίου θέρμανσης με αποθηκευτικούς χώρους.

Εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της αδειοδοτούσας αρχής.