Ο κ. Κρανιάς Χριστόφορος υπέβαλε αίτηση στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής με αριθμό πρωτοκόλλου 22781, κατατεθείσα την 13η/12/2017, για τη χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης.

Για την έκδοση της ως άνω άδειας κατατέθηκαν τα παρακάτω στοιχεία:

  1. Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 1, Τ.Κ. 152 36, Ν. Πεντέλη.
  2. Αποδέκτης εγγράφων: κ. Κρανιάς Χριστόφορος, Ελ. Βενιζέλου 1, Ν. Πεντέλη, ΑΦΜ 046416582.

Όποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να υποβάλει ένσταση εντός 10 ημερών ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής.