Απόφαση Χορήγησης άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης στην εταιρεία με την επωνυμία “SILVER FUEL OIKOPETROL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.” με δ.τ. “SILVER FUEL ΟΙΚΟΠΕΤΡΟΛ” με έδρα επί της οδού Λ.Αργυρουπόλεως 28 στην Αργυρούπολη μετά Αποθηκευτικών Χώρων επί της οδού Λαμπέτη 5 στο Χαϊδάρι.

Ακολουθεί το αρχείο της απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 441,21 KB18/08/21 06:45:06