Το Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος», λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης «Συνέχιση λειτουργίας της Δομής ΚΔΗΦ – ΑμεΑ “Ιδρύματος για το παιδί «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»”» με Κωδικό ΟΠΣ 6003830 και χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» δημοσιεύει πρόσκληση επιλογής ωφελούμενων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 244,07 KB11/01/24 12:43:46

ΑΙΤΗΣΗDOCX 455,96 KB11/01/24 12:46:09

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗDOCX 15,53 KB11/01/24 12:46:38