Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2020 της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, με αριθ. πρωτ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑANAT/ΤΔΟΥ/611916/433846/13471/5970/03.11.2020 που αφορά στην πρόσληψη(ΔΕ) φυλακτικού προσωπικού και (ΥΕ) βοηθητικού προσωπικού-καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 549,42 KB19/08/21 08:03:21