Ο Σύλλογος Γονέων-Φίλων ΑμεΑ Σαλαμίνας, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ», λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ – ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΜΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ «ΑΓ.ΣΥΜΕΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002528 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης ωφελούμενου στο ΜΚΔ-ΗΦ ΑΜΕΑ «ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ».

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει τη Τρίτη 11 Μαΐου 2021 και λήγει την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021.

Για την προκήρυξη αναλυτικές πληροφορίες: στην ιστοσελίδα του φορέα www.ameasalaminas1992.gr και στο Τηλ.: 210 4640 728

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 535,81 KB19/08/21 09:30:08