Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Σπαστικών Παιδιών «Ο Καλός Σαμαρείτης», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικότερα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020», Άξονας Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και διακρίσεων – Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής», λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης «Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας «Ο Καλός Σαμαρείτης»: Παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας, παραμονής και δικτύωσης» (Κωδικός ΟΠΣ: 5002653)

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Άτομα με κινητικές αναπηρίες, με νοητική υστέρηση, και μικτά περιστατικά, ηλικίας 10 ετών και άνω, οι οποίοι στην παρούσα θα αναφέρονται ως «ωφελούμενοι», να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την παροχή υπηρεσιών διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας του Κέντρου «Ο Καλός Σαμαρείτης» που λειτουργεί στην Αργυρούπολη, επί της Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ 3. Η πρόσκληση αφορά στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε 2 ωφελούμενους για χρονική περίοδο 21 μηνών.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 715,02 KB18/08/21 06:36:14
ΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ DOC 189,50 KB18/08/21 06:36:15