Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε το με αριθμ. Πρωτ (.απ: 436943/13.09.2022) έγγραφο του Γραφείου Γενικής Γραμματέως Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με θέμα: << Έπικαιροποιημένες οδηγίες σχετικά με την ασφαλή λειτουργία των δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης >>  και παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή του.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω έγγραφο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΟΑ www.culture.gov.gr (προσβάσιμο μέσω της διαδρομής: Ανακοινώσεις – Προκηρύξεις / Ανακοινώσεις – Διαγωνισμοί / Ανακοινώσεις, ή μέσω του συνδέσμου https://www.culture.gov.gr/el/announcements/SitePages/announcements.aspx ).

Επισημαίνεται ότι το εν λόγω έγγραφο αντικαθιστά οποιαδήποτε προηγούμενη εγκύκλιο για το ίδιο θέμα.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 516,69 KB15/09/22 02:28:30