Σας ενημερώνουμε ότι τα τηλέφωνα της Περιφέρειας για τις υπηρεσίες που στεγάζονται στην Δ/νση Συγγρού 15-17 και αρχίζουν από 213 (δηλαδή είναι της μορφής 213 20 63 xxx) δεν λειτουργούν προσωρινά λόγω βλάβης στο τηλεφωνικό Κέντρο.