Ανακοινώνεται από την εξεταστική επιτροπή, το πρόγραμμα των εξετάσεων του πρακτικού μέρους για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών των τεχνικών καύσης υγρών και αερίων καυσίμων του ΠΔ114/2014 (ΦΕΚ 199Α΄) –Αριθμός απόφασης 702/10/7-2-2014, ΑΔΑ:ΒΙΡ27Λ7-Ξ52.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο 6ο ΣΕΚ οδός Αγίας Τριάδας και Ρίμινι – Χαϊδάρι, σύμφωνα με τους πίνακες που περιλαμβάνονται στο αρχείο που ακολουθεί. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΙΝΑΚΕΣ PDF 134,80 KB18/08/21 11:43:32