Η Περιφέρεια  Αττικής κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4, παρ. 4 του Ν. 2971/01 ανακοινώνει ότι:

 

Με την αρ. 36142/21-03-2021 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 243/τ.Δ΄/12-04-2022 και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα “Διαύγεια” με Α.Δ.Α. 675ΛΟΡ1Κ-ΔΓΞ επικυρώθηκε η από 16-12-2021 έκθεση επιτροπής του άρθρου 3 του ν.2971/2001 για τον καθορισμό της οριογραμμής αιγιαλού και παραλίας στο στενό Πόρου, στη θέση “Όρμος Καψάλη”, Τ.Κ. Τακτικούπολης του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.  Η απόφαση καθορισμού, τα τεχνικά στοιχεία και το υπόβαθρο αναρτήθηκαν στις 28-04-2022 στην ιστοσελίδα https://www1.gsis.gr/gspp/dhpe/publicgis/faces/homeShore του Υπουργείου Οικονομικών.