Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για τη συγκρότηση τεσσάρων επιτροπών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Οικονομικών της ΠΕ Δυτικής Αττικής

Γνωστοποιούμε ότι την Δευτέρα στις 27/01/2014, ώρα 12:00 π.μ. στο γραφείο του Διευθυντή της Διεύθυνσης Οικονομικών, κ. Αθανασίου Μακρή (Ηρώων Πολυτεχνείου 78, 3οςόροφο, γραφείο 301) θα διενεργηθεί κλήρωση για συγκρότηση των κάτωθι επιτροπών οι οποίες θα έχουν διάρκεια ενός έτους:

Α) Πενταμελής Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Ανοικτών/Διεθνών Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

Β) Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής

Γ) Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

Δ) Τριμελής Επιτροπή Παραλαβής Υλικών και Παροχής Εργασιών όλων των Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

Ακολουθεί το έγγραφο της Υπηρεσίας.