Η εξεταστική επιτροπή διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του χειρισμού μηχανημάτων έργου του Π.Δ. 113/2012 (ΦΕΚ 198 Α’) της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει ότι το θεωρητικό μέρος των εξετάσεων για την απόκτηση άδειας χειριστή μηχανημάτων έργου θα διεξαχθεί την  Τρίτη 2-12-2014 και ώρα 12:00 μμ στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών – Λ. Μεσογείων 156 – Χολαργός.

Ακολουθεί η ανακοίνωση με την λίστα με τους υποψηφίους.