Γνωστοποιούμε ότι την Παρασκευή 12/05/2017, ώρα 11:00 μ.μ., στο γραφείο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών θα διενεργηθεί δημόσια επαναληπτική κλήρωση μεταξύ των υπηρετούντων ΔΕ τεχνικών υπαλλήλων και ΤΕ Μηχανικών που απασχολούνται στις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών των Π. Ε. Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου και Δυτικού Τομέα Αθηνών και τα τμήματα ΚΤΕΟ Χολαργού και Ελληνικού, για την αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής παραλαβής εργασιών και υλικών επιβατικών αυτοκίνητων, φορτηγών μικτού βάρους μέχρι 1.550 kg και δίκυκλων των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βορείου, Δυτικού και Νότιου Τομέα Αθηνών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 116,83 KB18/08/21 03:11:08