Γνωστοποιούμε ότι την 31-07-2014 και ώρα 09:30 στη Διεύθυνση Οικονομικών της ΠΕ Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής (Ακτή Ποσειδώνος 14-16 Πειραιάς, 1ος όροφος) θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά , τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Πειραιά, το Τμήμα Αλιείας της ΠΕ Πειραιά και τη Διεύθυνση Οικονομικών της ΠΕ Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής, για την αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής παραλαβής υλικών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών της ΠΕ Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής .

Ακολουθεί το αρχείο της Γνωστοποίησης.