Γνωστοποιούμε ότι την Δευτέρα 13-01-2014, ώρα 09:00 π.μ. στη Δ/νση Οικονομικών της Π.Ε. Νοτίου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής (Ελ. Βενιζέλου 273 & Σόλωνος 133 , Καλλιθέα, 4ος όροφος) θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπηρετούντων υπαλλήλων στις υπηρεσίες της Π.Ε. Νοτίου Τομέα, για την συγκρότηση των κάτωθι τριμελών επιτροπών παραλαβής για χρονικό διάστημα ενός έτους

Α) Επιτροπή Παραλαβής υλικών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη, την Δ/νση Ανάπτυξης, την Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής και την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, την Δ/νση Οικονομικών και την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Νοτίου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής οι οποίες στεγάζονται στα κτίρια επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 283 και Ελ. Βενιζέλου 273 & Σόλωνος 133 στην Καλλιθέα.

Β) Επιτροπή Παραλαβής υλικών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από τη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Νοτίου Τομέα, η οποία στεγάζεται στο κτίριο επί της οδού Θεομήτορος 59 στον Άλιμο.

Γ) Τεχνική Επιτροπή Παραλαβής Παρακολούθησης του ‘Έργου Καταπολέμησης Κουνουπιών έτους 2014 στην Π.Ε. Νοτίου Τομέα.

Ακολουθεί το έγγραφο της Υπηρεσίας.