Γνωστοποιούμε ότι την 13-02-2014, ώρα 9:00 στη Διεύθυνση Οικονομικών της ΠΕ Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής (Ακτή Ποσειδώνος 14-16, Πειραιάς, 1ος όροφος) θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπηρετούντων υπαλλήλων στις υπηρεσίες της ΠΕ Πειραιά, για την συγκρότηση των κάτωθι 3μελών επιτροπών παραλαβής για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

α) Επιτροπή παραλαβής υλικών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής, τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, του Τμήματος Αλιείας και τη Διεύθυνση Οικονομικών της ΠΕ Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής οι οποίες στεγάζονται στο κτίριο επί της οδού Ακτής Ποσειδώνος 14-16 στο Πειραιά.
β) Επιτροπή παραλαβής υλικών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Πειραιά, το Τμήμα Ελέγχου Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος ΠΕ Πειραιά και Νήσων, και το Τμήμα Αθλητισμού & Πολιτισμού ΠΕ Πειραιά και Νήσων της ΠΕ Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής οι οποίες στεγάζονται στο κτίριο επί της οδού Λεωφόρου Γρηγορίου Λαμπράκη 12 στο Πειραιά.
γ) Επιτροπή παραλαβής υλικών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής η οποία στεγάζεται στο κτίριο επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 19 στο Πειραιά.
δ) Επιτροπή παραλαβής υλικών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από τη Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής ΠΕ Πειραιά και τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Πειραιά, της Περιφέρειας Αττικής οι οποίες στεγάζονται στο κτίριο επί των οδών Ψαρρών & Μάρκου Μπότσαρη 7 στη Δραπετσώνα.
ε) Επιτροπή παραλαβής υλικών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, το Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού & Αναδασμού ΠΕ Πειραιά και Νήσων, το Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας ΠΕ Πειραιά και Νήσων και το Γραφείο Παλλαϊκής Άμυνας & Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών ΠΕ Πειραιά της ΠΕ Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία στεγάζονται στο κτίριο επί της οδού Δημοσθένους 1-3 στο Πειραιά και το Τμήμα Πληροφορικής ΠΕ Πειραιά και Νήσων, το οποίο στεγάζεται στο κτίριο επί των οδών Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού στο Πειραιά.
στ) Επιτροπή παραλαβής υλικών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από τη Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Πειραιά και Νήσων, της ΠΕ Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής, η οποία στεγάζεται στο κτίριο επί των οδών Ερμουπόλεως 38 & Πηλίου στα Καμίνια Πειραιά.
ζ) Τεχνική Επιτροπή παραλαβής, παρακολούθησης του έργου «Καταπολέμησης Κουνουπιών έτους 2014» στην ΠΕ Πειραιά.

Ακολουθεί το έγγραφο της Υπηρεσίας.