Γνωστοποιούμε ότι την Τρίτη 18/02/2014, ώρα 10:30 π.μ. στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Νήσων της Περιφέρειας Αττικής (Ακτή Ποσειδώνος 14-16, Πειραιάς, 4ος όροφος) θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπηρετούντων υπαλλήλων στις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, για την συγκρότηση των κάτωθι τριμελών Επιτροπών Παραλαβής για χρονικό διάστημα ενός έτους:

  1. Επιτροπή Παραλαβής υλικών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής
  2. Επιτροπή Παραλαβής υλικών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής
  3. Επιτροπή Παραλαβής υλικών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής
  4. Επιτροπή Παραλαβής υλικών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής
  5. Επιτροπή Παραλαβής υλικών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικής Μέριμνας, Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π. Ε. Νήσων και του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής
  6. Επιτροπή Παραλαβής υλικών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών του Τμήματος Αλιείας Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής
  7. Επιτροπή Παραλαβής υλικών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Νήσων της Περιφέρειας Αττικής

Ακολουθεί το έγγραφο της Υπηρεσίας.