Γνωστοποιούμε ότι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18-03-2022, ώρα 9:00, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, επί των οδών Αιγάλεω 5 & Κάστορος στον Πειραιά, στον 5ο όροφο, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς & Νήσων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για συγκρότηση ειδικής επιτροπής για την παρακολούθηση και παραλαβή των εργασιών επισκευής, συντήρησης, οποιουδήποτε τεχνικού ελέγχου, προμήθειας των απαιτούμενων ανταλλακτικών, λιπαντικών και λοιπών υλικών ή εξαρτημάτων των υπηρεσιακών οχημάτων της Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής καθώς και της παραλαβής των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και της βενζίνης αμόλυβδης για χρονικό διάστημα ενός έτους.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 185,22 KB15/03/22 01:07:26