Γνωστοποιούμε ότι την Δευτέρα 02-07-2013 και ώρα 10.00 π.μ στο γραφείο της Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής ( 4ος όροφος επί των οδών Ελ.Βενιζέλου 273 και Σόλωνος) θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση, μεταξύ των υπηρετούντων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Υγειονομικών ελέγχων και των υπαλλήλων Της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του Νότιου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, για τη συμμετοχή τους σε τριμελή τεχνική επιτροπή παρακολούθησης –παραλαβής του έργου καταπολέμησης κουνουπιών.

Ακολουθεί το έγγραφο της Υπηρεσίας.