Σας γνωρίζουμε ότι η Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής θα πραγματοποιήσει κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, σήμερα 27-05-2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 στο Γραφείο της Πρ/νης της Δ/νσης Οικονομικών της ΠΕΑΑ, προκειμένου να συγκροτηθεί Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων, διάρκειας ενός έτους.

Οποιοσδήποτε επιθυμεί μπορεί να παρευρεθεί.