Σας πληροφορούμε ότι έχει τεθεί σε λειτουργία η ψηφιακή υπηρεσία «Μητρώο Συνταγογράφων Γεωργικών Φαρμάκων» όπως προβλέπεται από το άρθρο 6 της 9497/104760/20-08-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2310).

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εγγραφούν στο «Μητρώο Συνταγογράφων Γεωργικών Φαρμάκων» μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσα από τις ψηφιακές Υπηρεσίες στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (www.minagric.gr).

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο που ακολουθεί.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 1,06 MB18/08/21 12:07:06
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ DOC 53,50 KB18/08/21 12:07:06