Σας  γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.55732/13.9.2021 (ΦΕΚ 4214/B/13.9.2021) Κοινή Υπουργική Απόφαση, με θέμα: “Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 55400/10.9.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00.» (Β΄ 4206)”  και παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή της.

Σημειώνεται ότι, με το άρθρο 1, παρ. 1, σημείο 7 (σελ. 56470 – 56475, ιδίως σελ. 56473- 56474) της εν λόγω ΚΥΑ, προβλέπεται:

  • Πλήρης λειτουργία δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης με δια ζώσης εκπαίδευση (ομαδικά, ατομικά μαθήματα και εξετάσεις) με τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων που εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (www.culture.gov.gr/el/announcements/SitePages/ announcements.aspx.).
  • Διδάσκοντες δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης που δεν έχουν πλήρως εμβολιασθεί ή νοσήσει, κατά την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10, υποβάλλονται υποχρεωτικά σε προληπτικό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 δύο (2) φορές της εβδομάδα ιδία δαπάνη, με τη μέθοδο του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test).
  • Σπουδαστές/μαθητές άνω των δεκαοκτώ (18) ετών των δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης που δεν έχουν πλήρως εμβολιασθεί ή νοσήσει, κατά την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10, υποβάλλονται υποχρεωτικά σε προληπτικό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 δύο (2) φορές της εβδομάδα, με τη μέθοδο του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test).
  • Σπουδαστές/μαθητές κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών των δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης που δεν έχουν πλήρως εμβολιασθεί ή νοσήσει, κατά την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10, υποβάλλονται υποχρεωτικά σε έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 δύο (2) φορές της εβδομάδα με τη μέθοδο του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test).

Οι ανωτέρω βεβαιώσεις των εργαστηριακών ελέγχων και η δήλωση για το selftest επιδεικνύονται είτε σε έγχαρτη μορφή είτε ηλεκτρονικά μέσω κινητής συσκευής του εργαζομένου / απασχολούμενου διδάσκοντος στον εργοδότη, ο οποίος τα σαρώνει ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α΄118) Covid Free GR.

  • Υποχρεωτική τήρηση βιβλίου εισερχομένων / εξερχομένων στις δομές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.
  • Αερισμός αιθουσών δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και υποχρεωτική χρήση φίλτρων κατακράτησης σωματιδίων υψηλής αποτελεσματικότητας HEPA (High Efficiency Particulate Airfilter).

Τέλος επισημαίνεται, ότι στη σελίδα 56543 της εν λόγω ΚΥΑ, βρίσκονται οι παρ. 2 και 3, του άρθρου 10, στις οποίες γίνεται αναλυτική αναφορά στους εμβολιασμούς, τη νόσηση και τα διαγνωστικά τέστ.

Ακολουθεί το σχετικό ΦΕΚ.

ΦΕΚ 4214/B/13.9.2021 PDF 1,94 MB17/09/21 11:51:47