Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε το με αριθμ. Πρωτ (.απ: 145510/04.04.2022) έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με θέμα: << Έπικαιροποιημένες οδηγίες σχετικά με την ασφαλή λειτουργία των δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης >>  και παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή του.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω έγγραφο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΟΑ www.culture.gov.gr (προσβάσιμο μέσω της διαδρομής: Ανακοινώσεις – Προκηρύξεις / Ανακοινώσεις – Διαγωνισμοί / Ανακοινώσεις, ή μέσω του συνδέσμου https://www.culture.gov.gr/el/announcements/SitePages/announcements.aspx ).

Επισημαίνεται ότι το εν λόγω έγγραφο αντικαθιστά οποιαδήποτε προηγούμενη εγκύκλιο για το ίδιο θέμα.

Ακολουθεί το ΥΠΠΟΑ/145510/04-04-2022.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 603,75 KB07/04/22 01:42:21