Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε το με αριθμ. Πρωτ (.απ: 201029/05.05.2022) έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με θέμα: “Επικαιροποιημένες οδηγίες σχετικά με την ασφαλή λειτουργία των δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης” και παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή του.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω έγγραφο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΟΑ www.culture.gov.gr (προσβάσιμο μέσω της διαδρομής: Ανακοινώσεις – Προκηρύξεις / Ανακοινώσεις – Διαγωνισμοί / Ανακοινώσεις, ή μέσω του συνδέσμου https://www.culture.gov.gr/el/announcements/SitePages/announcements.aspx ).

Επισημαίνεται ότι το εν λόγω έγγραφο αντικαθιστά οποιαδήποτε προηγούμενη εγκύκλιο για το ίδιο θέμα.

ΥΠΠΟΑ/201029/05-05-2022 PDF 483,21 KB06/05/22 03:21:14