Το Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων της Δ/νσης Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προγραμμάτισε εξετάσεις, για την απόκτηση πτυχίου οδηγού γεωργικού ελκυστήρα σε φοιτητές του Γεωπονικού πανεπιστημίου Αθηνών. Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν την Τρίτη 20/5/2014 και ώρα 9.30 π.μ. στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.(Στην αίθουσα του κτιρίου Ρουσσόπουλου η γραπτή διαδικασία, και στον περιβάλλοντα χώρο η πρακτική δοκιμασία.)

Ακολουθεί το έγγραφο της Υπηρεσίας.