Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί κύκλος μαθημάτων ασφαλούς οδήγησης Γεωργικών Μηχ/των και θα επακολουθήσουν εξετάσεις υποψηφίων χειριστών – οδηγών Γεωργικών Μηχανημάτων, στο Στρατουδάκειο Πολιτιστικό κέντρο στα Μέγαρα, την 16-10-2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00. Οι εξετάσεις αποτελούνται από το γραπτό και το πρακτικό μέρος.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν:

  1. Πιστοποιητικό Ιατρικής Εξέτασης.
  2. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες (προσοχή μικρές τύπου ταυτότητας).
  3. Θεωρημένο φωτοαντίγραφο Άδειας Οδήγησης Αυτοκινήτου ή Μοτοποδηλάτου.
  4. Παράβολο 15 ευρω (εκδίδεται από την Υπηρεσία μας)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τους μη έχοντες Άδεια Οδήγησης Αυτοκινήτου ή Μοτοποδηλάτου, θα πρέπει να προμηθευτούν το Βιβλίο Τροχονομικών Γεωργικών Μηχ/των από την Υπηρεσία μας, για να εξεταστούν σε αυτά.

Ακολουθεί το έγγραφο της Υπηρεσίας.