Η κλήρωση θα αφορά στην επιλογή των τριών (3) τεχνικών υπαλλήλων της Δ.Τ.Ε.Π.Α.  για την συμμετοχή τους στην επιτροπή παρακολούθησης – παραλαβής ως τακτικά μέλη, εκ των οποίων ο ένας θα είναι ο πρόεδρος της επιτροπής και τριών (3) τεχνικών υπαλλήλων της Δ.Τ.Ε.Π.Α.  για την συμμετοχή τους στην επιτροπή  ως αναπληρωματικά μέλη, εκ των οποίων ο ένας θα είναι ο αναπληρωτής πρόεδρος της επιτροπής (άρθρο 26 του Ν.4024/2011).

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15/11/2013 και ώρα 11.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, Λ. Συγγρού 15-17, 5ος όροφος.

Ακολουθεί το έγγραφο της Υπηρεσίας.