Γνωστοποιούμε ότι την Τετάρτη στις 07/09/2022, ώρα 10:30 π.μ. στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Ηρώων Πολυτεχνείου 78) στον 1ο όροφο στην αίθουσα Συνεδριάσεων, θα διενεργηθεί κλήρωση για την αντικατάσταση του Αναπληρωματικού Μέλους της Τριμελούς Επιτροπής παρακολούθησης Παραλαβής Υλικών και Παροχής Εργασιών όλων των Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, με χρονική ισχύ μέχρι το πέρας της υπ’ αριθμ. 192/2022 (ΨΦ187Λ7-Ξ8Π) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 147,90 KB05/09/22 03:30:01