Γνωστοποιούμε ότι την Παρασκευή 21-10-2022 και ώρα 9:30, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, επί των οδών Αιγάλεω 5 & Κάστορος, στον 5ο όροφο, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων και κοινών υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς & Νήσων, με σκοπό την αντικατάσταση της Προέδρου και της Γραμματέως της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται έως την 21-02-2023, ημερομηνία συμπλήρωσης ενός έτους από την έναρξη ισχύος της λειτουργίας της.

Επισυνάπτεται το έγγραφο της Γνωστοποίησης.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 168,34 KB18/10/22 04:32:57