Γνωστοποιούμε ότι τη Δευτέρα 13.01.2014, ώρα 13.00 π.μ. στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής (γραφείο 311 Λ. Συγγρού 80-88) θα διενεργηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση ειδικής επιτροπής παραλαβής υλικών, εργασιών και υπηρεσιών ειδικού αντικειμένου που αφορούν στην κάλυψη αναγκών διευθύνσεων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών και διενεργούνται από τη Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής.

Ακολουθεί το έγγραφο της Υπηρεσίας.