Προσοχή! Αναβολή κλήρωσης. Δείτε εδώ τη σχετική Ανακοίνωση.

Γνωστοποιούμε ότι την Τετάρτη στις 26/01/2022, ώρα 11:30 π.μ. στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Ηρώων Πολυτεχνείου 78) στον 1ο όροφο στην αίθουσα Συνεδριάσεων, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπηρετούντων υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής για τη συγκρότηση επιτροπών σχετικών με διαγωνιστικές διαδικασίες για το 2022, οι οποίες θα έχουν διάρκεια ενός έτους.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 148,23 KB20/01/22 02:18:56