Γνωστοποιούμε ότι την Τετάρτη στις 21/01/2015, ώρα 12:00 π.μ. στο γραφείο του Διευθυντή της Διεύθυνσης Οικονομικών, Αθανάσιο Μακρή (Ηρώων Πολυτεχνείου 78) στο 3ο όροφο γραφείο 301 θα διενεργηθεί κλήρωση για συγκρότηση των κάτωθι επιτροπών οι οποίες θα έχουν διάρκεια ενός έτους :

Α) Πενταμελής Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Ανοικτών/Διεθνών Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής

Β) Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής

Γ) Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής

Δ) Τριμελής Επιτροπή Παραλαβής Υλικών και Παροχής Εργασιών όλων των Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής

Ακολουθεί το σχετικό αρχείο.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 60,03 KB18/08/21 12:03:25