Η αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, λαμβάνοντας γνώση για τα προβλεπόμενα στο άρθρο 67 του  Νόμου 3918/11 που αφορούν τις ειδικότητες ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ-ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ-ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τα κάτωθι:

  
ΟΙ ΝΕΕΣ ΛΙΣΤΕΣ

Κατόπιν νέας τροποποίησης του μηχανογραφικού μας συστήματος θα διακρίνετε στις λίστες αναμονής 2 νέες στήλες.

Η πρώτη στήλη αναγράφει το μήνυμα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ και αριθμείται από το 1 ως το 5 ως εξής:  

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5- Οι ιατροί  που οι αιτήσεις τους εκκρεμούσαν για τα κύρια στάδια των επίμαχων ειδικοτήτων την 02-08-10
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4- Οι ιατροί  που οι αιτήσεις τους εκκρεμούσαν για ειδίκευση στο δεύτερο στάδιο της ειδικότητας (τρίτο για την Φυσική Ιατρική) την 02-08-10
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3- Οι ιατροί  που οι αιτήσεις τους εκκρεμούσαν για ειδίκευση στο πρώτο προκαταρκτικό στάδιο της ειδικότητας (δεύτερο για την Φυσική Ιατρική) την 02-08-10
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2- Οι ιατροί  που οι αιτήσεις τους εκκρεμούσαν για ειδίκευση στο πρώτο προκαταρκτικό στάδιο της  Φυσικής Ιατρικής την 02-08-10
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1- Οι ιατροί  που οι αιτήσεις τους υπεβλήθησαν  για το πρώτο προκαταρκτικό στάδιο των επίμαχων ειδικοτήτων μετά  την 02-08-10

Η δεύτερη στήλη αναγράφει το μήνυμα  ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ και αφορά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης (πρώτου η επόμενου σταδίου  ειδίκευσης βάση της οποίας θα γίνει η κατάταξη-ανάλογα με την περίπτωση).

Σε πρώτη φάση για την κατηγορία 5 δεν θα αναγράφονται ημερομηνίες αρχαιότητας και η κατάταξη  των αιτήσεων θα είναι τυχαία ώσπου η υπηρεσία μας να αποκτήσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για κάθε ειδικευόμενο σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπ.Υγείας. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες με το ξεκίνημα των αιτήσεων θα υπάρχει καθημερινή ενημέρωση  της στήλης αρχαιότητας .

Με την έναρξη των αιτήσεων θα διαγραφούν σταδιακά

 1. Όλες οι αιτήσεις που υπεβλήθησαν στην υπηρεσία μας μετά την 02-08-10 για οποιοδήποτε στάδιο ειδίκευσης των επίμαχων ειδικοτήτων    
 2. Όλες οι αιτήσεις που εκκρεμούσαν στην υπηρεσία μας  την 02-08-10 για οποιοδήποτε προκαταρκτικό στάδιο ειδίκευσης των επίμαχων ειδικοτήτων
 3. Σε περίπτωση που ιατρός άλλαξε λίστα μετά την 02-08-10 για κύριο στάδιο ειδίκευσης η αίτηση του θα επανέλθει στην λίστα που ήταν την 02-08-10.(εκτός της περίπτωσης που πλέον επιδιώκει πλέον διαφορετική ειδικότητα από τις επίμαχες)

           

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 – από 03-03 έως 24-03
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3- από 28-03 έως 15-04
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 – από 18-04 έως 10-05
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 – από 11-05 έως 31-05

Διευκρινίζουμε ότι:

 1. Οσοι ανήκουν στην κατηγορία 5 δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης.
 2. Μετά το πέρας του μεταβατικού σταδίου δεν ισχύει πλέον  κριτήριο αρχαιότητας για την κατάταξη στις λίστες και οποιαδήποτε νέα εγγραφή σε λίστα ακολουθεί το κριτήριο της προτεραιότητας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το αρχείο με το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης που ακολουθεί: