Σας ενημερώνουμε ότι ο διαγωνισμός για την ανάθεση της μελέτης «Σύνταξη και συμπλήρωση κτηματολογικών διαγραμμάτων για πράξεις αναλογισμού στα πλαίσια κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων περιοχής Παλλήνης για ένταξη στο ΕΣΠΑ», που επρόκειτο να διεξαχθεί στις 10.10.2014 ματαιώνεται.

 

Ακολουθεί το σχετικό αρχείο.