Λόγω προγραμματισμένων εργασιών μετάπτωσης των υποδομών των εφαρμογών του Πολυκαναλικού Συστήματος Πολιτών και Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής στο GCloud, κατά το χρονικό διάστημα από το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 09:00 το βράδυ έως και Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 14:00 το πρωί δεν θα είναι διαθέσιμες οι ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχει η Περιφέρεια Αττικής μέσω του Πολυκαναλικού Συστήματος Πολιτών και Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής, και πιο συγκεκριμένα:

Οδηγός του Πολίτη Π.Α. https://www.pattikis.gr/citizen/

Ραντεβού Πολιτών Π.Α. https://www.pattikis.gr/appointment_citizen/

Εφαρμογή για κινητές συσκευές My Attica