Η «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης», με διακριτικό τίτλο «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.», αποτελεί Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Αττικής. Στόχος είναι να αποτελέσει αναπτυξιακό εργαλείο της Περιφέρειας Αττικής και να συμβάλλει στην προώθηση των ευρύτερων αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της. 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό σύνδεσμο: https://www.developattica.gr/