Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε το  με αρ.πρωτ. 438361/15-09-2021 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας σύγχρονου Πολιτισμού με θέμα: “ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ  ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ” και παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή του.

Σημειώνεται ότι το παρόν έγγραφο αντικαθιστά οποιαδήποτε προηγούμενη εγκύκλιο για το ίδιο θέμα.

Ακολουθεί το σχετικό αρχείο.

ΟΔΗΓΙΕΣ (ΥΠΠΟΑ 438361/15-09-2021) PDF 504,23 KB17/09/21 01:25:00