Από το Υπουργείο Υγείας ορίστηκε η ημερομηνίας διενέργειας θεωρητικής εξέτασης υποψηφίων οδοντοτεχνιτών που θα πραγματοποιηθεί την 06/11/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Λ. Αλεξάνδρας 196) Αίθουσα Εκδηλώσεων.

Ακολουθεί το έγγραφο του Υπουργείου με τον πίνακα των υποψηφίων.