Σε συνέχεια της υπ΄αριθ.126205/15-2-2022 πρόσκλησης της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για απόδοση θέσεων σε υφιστάμενους αδειούχους στη λαϊκή αγορά Σαλαμίνα, ημέρα Πέμπτη, παρατείνεται έως και την Παρασκευή 11-3-2022.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 100,16 KB03/03/22 01:49:44
ΑΙΤΗΣΗ PDF 228,87 KB03/03/22 01:50:26