Σας ενημερώνουμε ότι στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Αττικής έχει δημιουργηθεί ειδική ενότητα για τον Περιφερειακό Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το κοινό. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται οι εξής υποκατηγορίες:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ


Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213 2065 102
Fax: 210 6983 483
e-mail: spe@patt.gov.gr