Η Γενική Δ/νση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής – Διεύθυνση Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής Περιφέρειας Αττικής, σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 19534/2-10-2014 εγγράφου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΑΔΑ: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ), καλεί τους Δήμους Κυθήρων, Πόρου και Τροιζήνος, να υποβάλουν τις προτάσεις τους για έργα στα πλαίσια των μέτρων 321 και 322 του άξονα 3, για τα οποία είναι δικαιούχοι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Πρόγραμμα.

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 1-12-2014 και ώρα 15:00 στα κεντρικά γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Π.Α.Α – Ανταγωνιστικότητα Μονάδα Β3, Λ. Αθηνών 54-56 Τ.Κ. 10441 Αθήνα, και να εμπίπτουν στις ακόλουθες δράσεις (δημόσια έργα) των μέτρων:

ΜΕΤΡΟ 321:

  • Ταμίευση και αξιοποίηση για γεωργική χρήση επιφανειακών απορροών (μικρά φράγματα, λιμνοδεξαμενές, εμπλουτισμός υπόγειων υδροφορέων, ομβροδεξαμενές κ.α.).
  • Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων, αντλιοστασίων, δεξαμενών και κάθε επέμβαση που μπορεί να επιφέρει εξοικονόμηση ύδατος.
  • Μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (π.χ. Αγροτική οδοποιία που εξυπηρετεί γεωργικές ή κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις). Επιτρέπεται μόνο ασφαλτόστρωση με διατομή από 4μ έως 6μ.
  • Προστασία γεωργικών εκμεταλλεύσεων από φαινόμενα υπερχείλισης ποταμών και χειμάρρων (Έργα διευθέτησης χειμάρρων (εκτός οικισμού παρεμβάσεις), Έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας).
  • Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία.

ΜΕΤΡΟ 322:

  • Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων (ενδεικτικά οι εργασίες πρέπει να περιλαμβάνουν: διαμόρφωση υπαίθριων δημοτικών χώρων, πλακοστρώσεις – πεζοδρομήσεις, υπογειοποίηση καλωδίων, δενδροφυτεύσεις, εγκατάσταση πρασίνου, κατασκευή βρύσης, τοποθέτηση παιδικής χαράς κ.α.).