Γνωστοποιούμε ότι την Πέμπτη 26-07-2018 και ώρα 11:00, στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής (Ακτή Ποσειδώνος 14-16, Πειραιάς, 4ος όροφος), θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπηρετούντων υπαλλήλων στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π. Ε. Νήσων για την αντικατάσταση του πρώτου τακτικού μέλους της τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και εργασιών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π. Ε. Νήσων και του Τμήματος Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού Π. Ε. Πειραιώς & Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, λόγω αντικειμενικής αδυναμίας συμμετοχής της ορισμένης υπαλλήλου με την αρ. 358/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.

Ακολουθεί το έγγραφο της Γνωστοποίησης.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ PDF 138,47 KB18/08/21 06:22:02