Γνωστοποιούμε ότι την Δευτέρα 20/02/2012, ώρα 13.00 μ.μ. στο γραφείο Συνεδριάσεων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής (17ο Χλμ. Λ. Μαραθώνος, 2ος όροφος), θα διενεργηθεί κλήρωση μεταξύ των υπηρετούντων υπαλλήλων της Διεύθυνσης, για τον ορισμό μελών τριμελούς επιτροπής παραλαβής υλικών, εργασιών & παροχής υπηρεσιών έτους 2012 της παραπάνω Υπηρεσίας.

Ακολουθεί το σχετικό έγγραφο της Υπηρεσίας.

Έγγραφο Υπηρεσίας PDF 90,99 KB18/08/21 09:55:42