Γνωστοποιούμε ότι την Τρίτη, 06/03/2012, ώρα 10.00 π.μ., στο γραφείο της Προϊσταμένης της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών (επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 273 & Σόλωνος 133, 4ος όροφος) θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπηρεσιακών υπαλλήλων, για την συμμετοχή τους στην τριμελή επιτροπή παραλαβής υλικών & παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από όλες τις Δ/νσεις αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών.

Ακολουθεί το σχετικό έγγραφο της Υπηρεσίας.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 132,11 KB18/08/21 09:56:48