Διευκρινίζεται ότι οι δηλώσεις των φαρμακοποιών που επιθυμούν να εργαστούν πέραν του καθορισμένου ωραρίου  για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2013, θα κατατίθενται  έως και την 20η Νοεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη.