Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις υποψηφίων οδοντοτεχνιτών έτους 2013 απαιτείται υποβολή αίτησης αναγγελίας έναρξης άσκησης του επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη με συνημμένα δικαιολογητικά, στις κατά τόπους Δ/νσεις Υγείας της Περιφέρειας Αττικής.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι αυστηρά από 20/11/2013 έως και 10/12/2013.

Η θεωρητική εξέταση θα πραγματοποιηθεί στις 19/12/2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Υγείας (Λεωφόρος Κηφισίας 39, Μαρούσι), ενώ η ακριβής ημερομηνία θα οριστεί με νεωτέρα απόφαση.

Ακολουθεί η Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας.